New Portland Investments Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 33/13

00-029 Warszawa

tel. kom. 734 176 343

 

email: biuro@newportland.pl

 

email: inwestycje@newportland.pl

 

Zarząd: zarzad@newportland.pl

 

New Portland Group © 2012

Nasz kapitał ludzki ma wiele dobrych pomysłów. Aby jednak Twoje przedsięwzięcie naprawdę mogło na tym skorzystać, konieczne jest uzyskanie efektu połączenia czyli synergii.

 

„Jeśli zasadzisz blisko siebie dwie rośliny, korzenie wspólnie podwyższą jakość ziemi i obie rośliny rosnąć będą lepiej, niż gdyby rosły oddzielnie” – pisze Stephen R. Covey w książce „7 nawyków skutecznego działania”.

 

Lapidarny przykład dobrze pokazuje na czym polega efekt połączenia. O synergii możemy mówić wówczas, gdy 1 + 1 daje więcej niż 2. W relacjach między przedsiębiorstwami synergia pojawia się wówczas, gdy pomysły i działania grupy przynoszą lepsze efekty niż suma działań wszystkich jej członków działających samodzielnie.

 

We współczesnym biznesie zawsze liczą się korzyści – w związku z tym jak najczęstsze uzyskiwanie efektu synergii będzie przekładać się na usprawnienie organizacji, obniżenie kosztów, a w końcu także na zwiększenie zysków.

Osiąganie synergii w biznesie opiera się na współpracy.

 

Aby synergia była możliwa, potrzebne są przyjazne i pełne szacunku relacje. Nie mniej istotnym elementem jest zaufanie.

Dzięki synergii, cała energia wspólnych zespołów zostanie zużyta na osiągnięcie celu i wypracowanie adekwatnych dla wszystkich zysków.

 

Czy może być coś lepszego dla Twojej firmy?

synergia